01Nov2021
19Feb2022
Paternoster

JAN BLOHM HET DIE JAAR 2021 ‘N SABBATSVERLOF GENEEM EN GEFOKUS OP SY VISIUELE KUNS EN SY KUNSGALLERY IN DIE STRAND. OP ENORME PUBLIEKE AANVRAAG HET JAN BLOHM BESLUIT OM ENKELE, EKSKLUSIEWE SOLO OPTREDES DOEN. DIE KOELKAMERS IN PATERNOSTER IS TROTS OM JAN SE SOLO-SHOW AAN TE BIED EN OOK SY KUNS TEN TOON TE STEL. BESPREEK JOU KAARTJIE BY DIEKOELKAMERS.COM OF BESOEK PERRONFM.CO.ZA

From 17h00

At Die Koelkamers

Paternoster

R200/R280

Jan Malan / 0825540775

JAN BLOHM HET DIE JAAR 2021 ‘N SABBATSVERLOF GENEEM EN GEFOKUS OP SY VISIUELE KUNS EN SY KUNSGALLERY IN DIE STRAND. OP ENORME PUBLIEKE AANVRAAG HET JAN BLOHM BESLUIT OM ENKELE, EKSKLUSIEWE SOLO OPTREDES DOEN. DIE KOELKAMERS IN PATERNOSTER IS TROTS OM JAN SE SOLO-SHOW AAN TE BIED EN OOK SY KUNS TEN TOON TE STEL. BESPREEK JOU KAARTJIE BY DIEKOELKAMERS.COM OF BESOEK PERRONFM.CO.ZA